Pentru o informare corectă, directă și transparentă, pe această pagină veți găsi actele normative relevante care asigură cadrul de funcționare a pieței de energie electrică din România.

Toate textele sunt în format PDF și se pot vizualiza atât online (în funcție de configurația browserului Dv), cât și descărca și consulta offline, printr-un program de tip PDF reader.

Legislație primară Legislație secundară